КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Слово ректора
Структура
Ректорат
Iсторiя
Реквiзити
Спiвробiтництво
Вчена рада
План-схема КНТУ
Новини
Карта сайту
Користувачу


ВЧЕНА РАДА

Голова ради - Черновол Михайло Іванович
Секретар ради - Боков Віктор Михайлович
 
Склад вченої ради на 2006/2020 навчальний рік:

1. Черновол М.І.

- акад., проф., д.т.н., ректор університету

2. Петренко М.М.

- проф., к.т.н., проректор з навчальної роботи

3. Кропівний В.М.

- доц., к.т.н., проректор з методичної та наукової роботи

4. Василенко Ф.І.

- доц., к.т.н., проректор з навчально-виховної роботи

5. Грабенко В.К.

- проректор з адміністративно-господарьської роботи

6. Надворний Б.Є.

- доц., к.т.н., в. о. декана механіко-технологічного факультету

7. Сало В.М.

- проф., к.т.н., декан факультету сільськогосподарського машинобудування

8. Яцун В.В.

- доц., к.т.н., декан факультету проектування та експлуатації машин

9. Віхрова Л.Г.

- проф., к.т.н., декан факультету автоматики та енергетики

10. Давидов Г.М.

- проф., к.е.н., декан факультету обліку та фінансів

11. Семикіна М.В.

- проф., д.е.н., декан факультету економіки та менеджменту

12. Солових Є.К.

- проф., к.т.н., декан факультету підготовки та перепідготовки спеціалістів

13. Левченко О.М.

- доц., к.е.н., декан факультету підготовки спеціалістів для заубіжних країн

14. Гордієнко М.І.

- директор технікуму

15. Сорокіна А.І.

- головний бухгалтер

16. Мажейка О.Й.

- доц., к.т.н., голова профкому співробітників університету

17. Кур'ян А.С.

- голова профкому студентів

18. Львов Д.І.

- голова студентської ради, студент ФАЕ

19. Боков В.М.

- проф., к.т.н., секретар вченої ради

20. Павленко І.І.

- проф., д.т.н., зав. кафедрою технології машинобудування

21. Кириченко А.М.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою металорізальних верстатів

22. Сабірзянов Т.Г.

- проф., д.т.н., зав. кафедрою матеріалознавства та ливарного виробництва

23. Носуленко В.І.

- проф., д.т.н., зав. кафедрою обробки металів тиском

24. Сидоренко В.В.

- проф., д.т.н., зав. кафедрою програмного забезпечення

25. Слободян С.М.

- проф., д.с.-г.н., зав. кафедрою загального землеробства

26. Свірень М.О.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою сільськогосподарського машинобудування

27. Златопольський Ф.Й.

- доц., к.т.н., зав. виробничо-комерційним відділом, зав. кафедрою деталей машин та прикладної механіки

28. Магопець О.С.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою нарисної геометрії та графіки

29. Плєшков П.Г.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою електротехнічних систем

30. Фільштейн Л.М.

- проф., д.е.н., зав. кафедрою економіки праці та менеджменту

31. Пальчевич Г.Т.

- доц., к.е.н., зав. кафедрою фінансів та планування

32. Федунець А.Д.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою ОТ і ПМ

33. Якименко С.М.

- доц., к.ф.-м.н., зав. кафедрою вищої математики та фізики

34. Пономаренко І.П.

- доц., к.х.н., зав. кафедрою хімії та основ екології

35. Барабаш С.Г.

- проф., д.ф.н., зав. кафедрою гуманітарних наук

36. Тарнавський М.П.

- доц., к.е.н., зав. кафедрою економічних теорій і права

37. Решетов О.О.

- доц., к.ф.н., зав. кафедрою філософії

38. Щербина С.В.

- доц., к.п.н., зав. кафедрою іноземних мов

39. Зіновік М.А.

- проф., д.х.н., зав. кафедрою екології та охорони навколишнього середовища

40. Ляшенко О.О.

- доц., к.е.н., зав. кафедрою економіки і організації виробництва

41. Миценко І.М.

- доц., к.е.н., зав. кафедрою міжнародної економіки

42. Гамалій В.Ф.

- проф., д.ф.-м.н., зав. кафедрою маркетингу та економічної кібернетики

43. Шалімова Н.С.

- доц., к.е.н., зав. кафедрою аудиту та оподаткування

44. Осадчий С.І.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою автоматизації виробничих процесів

45. Настоящий В.А.

- доц., к.т.н, зав. кафедрою будівельних, дорожніх машин та будівництва

46. Пальчук О.В.

- доц., к.е.н, зав. кафедрою бухгалтерського обліку

47. Магопець С.О.

- доц., к.т.н., зав. кафедрою експлуатації та ремонту машин

48. Ковальов В.О.

- доц., зав. кафедрою фізичного виховання

49. Кондратець Л.І.

- начальник навчального відділу

50. Коновалова І.В.

- начальник Відділу кадрів

51. Петрова О.В.

- зав. бібліотекою

52. Садовничий В.С.

- студент МТФ

53. Маруденко С.В.

- студент ФСГМ

54. Тихий А.А.

- студент ФПЕМ

55. Гуцалюк О.М.

- студент ФОФ

56. Сулейманова А.Г.

- студентка ФЕМ

 
П Л А Н
роботи вченої ради на 2006/2020 навчальний рік
 
ВЕРЕСЕНЬ

1. Про представлення до вченого звання.
    Доповідач: Боков В. М.
2. Про результати роботи вченої ради університету в 2005/2006 навчальному ріці та план роботи на наступний рік.
    Доповідач: Боков В. М.
3. Про результати дипломного проектування в 2006 році та прийому на I курс в технікум уіверситету.
    Доповідач: Гордієнко М.І.
    Комісія: Сабірзянов Т.Г. - голова, Слободян С.М., Кириченко А.М.

ЖОВТЕНЬ

1. Про готовність корпусів та приміщень університету та технікуму до зимового сезону.
    Доповідач: Грабенко В.К., Гордієнко М.І.
    Комісія: Ляшенко О.О. - голова , Сорокіна А.І., Кур'ян А.С.
2. Про концепцію і технологію проведення приймальної кампанії в 2006/2020 навчальному році.
    Доповідач: Петренко М.М.
    Комісія: Федунець А.Д. - голова, Тарнавський М.П., Кириченко А.М.
3. Про методичне забезпеченя кафедр механіко-технологічного факультету.
    Доповідач: Надворний Б.Є.
    Комісія: Кропівний В.М. - голова, Давидов Г.М., Сало В.М.

ЛИСТОПАД

1. Про виконання викладачами індивідуальних планів в 2005/2006 н. році.
    Доповідач: Кропівний В.М.
    Комісія: Василенко Ф.І. - голова, Якименко С.М., Кондратець Л.І.
2. Про роботу факультету підготовки спеціалістів для зарубіжних країн.
    Доповідач: Левченко О.М.
    Комісія: Петренко М.М. - голова, Барабаш С.Г., Пономаренко І.П.
3. Про підготовку до акредитації спеціальності "Міжнародна економіка" (на IV рівень).
    Доповідач: Миценко І.М.
    Комісія: Петренко М.М. - голова, Яцун В.В., Свірень М.О.

ГРУДЕНЬ

1. Про методичне забезпечення кафедр факультету економіки та менеджменту.
    Доповідач: Семикіна М.В.
    Комісія: Кропівний В.М. - голова, Фільштейн Л.М., Ляшенко О.О.
2. Про перспективний лан розвитку технікуму КНТУ на 2020-2011 роки.
    Доповідач: Гордієнко М.І.
    Комісія: Черновол М.І. - голова, Петренко М.М., Златопольський Ф.Й. 3. Про роботу факультету підготовки та перепідготовки спеціалістів.
    Доповідач: Солових Є.К.
    Комісія: Петренко М.М. - голова, Сидоренко В.В., Настоящий В.А.

СІЧЕНЬ

1. Про результати наукової діяльності університету в 2006 році та завдання на наступний рік.
    Доповідач: Кропівний В.М.
    Комісія: Носуленко В.І. - голова, Віхрова Л.Г., Свірень М.О.
2. Про підготовку до акредитації спеціальностей "Маркетинг" (на III рівень) та "Автомобілі" (на IV рівень).
    Доповідачі: Гамілій В.Ф., Магопець О.О.
    Комісія: Кропівний В.М. - голова, Павленко І.І., Ляшенко О.О.

ЛЮТИЙ

1. Про економічну та фінансову діяльність університету в 2006 році.
    Доповідач: Черновол М.І.
    Комісія: Кропівний В.М. - голова, Сорокіна А.І., Мажейка О.Й.
2. Результати зимової сесії.
    Доповідач: Петренко М.М.
    Комісія: Кондратець Л.І. - голова , Пальчук О.В., Щербина С.В. 3. Про програму становлення спеціальності "Документознавство".     Доповідач: Барабаш С.Г.     Комісія: Петренко М.М. - голова, Семикіна М.В., Коновалова І.В.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про стан роботи факультетів по прийому в університет в 2020 році.
    Доповідачі: Надворний Б.Є. (МТФ), Сало В.М. (ФСГМ)
    Комісія: Петренко М.М. - голова, РешетовО.О., Миценко І.І.
2. Про видавничу діяльність університету.
    Доповідач: Кропівний В.М.
    Комісія: Тарнавський М.П. - голова, Петрова О.В., Шалімова Н.С.

КВІТЕНЬ

1. Про стан роботи факультетів та технікуму по прийому в університет в 2020 році.
    Доповідачі: Давидов Г.М. (ФОФ), Яцун В.В. (ФПЕМ), Гордієнко М.І. (технікум).
    Комісія: Петренко М.М. - голова, Гамалій Г.Ф., Магопець О.С.
2. Про роботу магістратури та аспірантури університету.
    Доповідач: Кропівний В.М.
    Комісія: Фільштейн Л.М. - голова, Гамалій В.Ф., Якименко С.М.

ТРАВЕНЬ

1. Про стан роботи факультетів по прийому в університет в 2020 році.
    Доповідачі: Семикіна М.В. (ФЕМ), Віхрова Л.Г. (ФАЕ), Солових Є.К. (ФППС).
    Комісія: Петренко М.М. - голова, Златопольський Ф.Й., Свірень М.О.
2. Про стан техніки безпеки в університеті.
    Доповідач: Горбачова Г.П.
    Комісія: Грабенко В.К. - голова, Мажейка О.Й., Плєшков П.Г.
3. Про роботу студентської ради університету.
    Доповідач: Львов Д.І.
    Комісія: Василенко Ф.І. - голова, Щербина С.В., Тарнавський М.П.

ЧЕРВЕНЬ

1. Про виховну роботу зі студентською молоддю.
    Доповідач: Василенко Ф.І.
    Комісія: Барабаш С.Г. - голова, Решетов О.О., Левченко О.М.
2. Про роботу по прийому в університет в 2020 році.
    Доповідач: Петренко М.М.
    Комісія: Кондратець Л.І. - голова, Гамалій В.Ф., Якименко С.М.

 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: