КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора!
Абітурієнту
Факультети
Наука
Освіта
Студенту


Центр IТ
Кредитно - модульна система освiти
Додаткова освiта
Бiблiотека
Технiкум
Методичне забезпечення
Новини
Карта сайту
Користувачу


БІБЛІОТЕКА

Наша бібліотека - це надійне джерело інформаційного забезпечення університету з підготовки висококваліфікованих кадрів. Це більше 400 тис. примірників книг, у тому числі більше 10 тис. примірників періодики. Це три читальних зали, а також зал періодики. Три абонементи: абонемент навчальної літератури для молодших курсів, абонемент навчальної літератури для студентів старших курсів, абонемент художньої літератури.

Довідково-бібліографічний відділ - перший помічник у виборі необхідної літератури, його фонд складає декілька сот примірників - це бібліографічні посібники, енциклопедії, довідники.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки включає мережу каталогів та картотек.

При відсутності необхідної літератури у фонді бібліотеки її можна замовити по міжбібліотечному абонементу.

Бібліотека активно впроваджує автоматизацію бібліотечних процесів. Вся нова література з початку 2002 року вводиться в електронний каталог. Створена база даних книг, статей із газет та журналів, праць викладачів університету.

СПИСКИ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ДО БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Автоматизація бібліотеки

Згідно Закону України "Про Інформацію", "основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; об'єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність інформації:".

Як об'єкт інформаційних відносин, бібліотека є і творцем, і користувачем інформаційних ресурсів. Одним з важливих показників успішного руху на шляху до інформатизації суспільства є стан доступності ресурсів користувачу. Тому, впровадження сучасних інформаційних технологій в практику своєї роботи, "дозволяє бібліотекам: бути каталізатором освоєння суспільством демократичних засад".

Для впровадження автоматизації в бібліотеках існує три рухомі сили.

 • Державна політика, спрямована на інформатизацію суспільства.
 • Користувачі, які вже вимагають більш повної та якісної інформації. Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити ці потреби, не може існувати лише за рахунок власного інформаційного потенціалу, тому виникає потреба взаємодії у створенні і використанні загальних інформаційних ресурсів.
 • Внутрішні причини: збільшення інформаційного потоку, трудомісткість ручної обробки. Бібліотекам необхідно забезпечувати швидке спілкування між інформацією та її споживачем, тому що інакше велика кількість інформації втрачає свою актуальність.

Інформаційний потенціал бібліотек вищих навчальних закладів займає не останній щабель у загальному інформаційному ресурсі певної галузі та регіону. На сьогодні в Україні налічується більше 150 бібліотек із сукупним фондом майже 100 млн. примірників різних видань. Кожна з таких бібліотек має по-своєму унікальний фонд, який висвітлює історію розвитку та останні досягнення науки і техніки.

Сучасний студент більш вільно володіє комп'ютером, ніж бібіографічними знаннями. Тому електронний каталог, вносячи елементи гри, більше спонукає студентів до творчого пошуку, ніж традиційні паперові каталоги, і сприяє підвищенню їх бібліографічної грамотності.

В бібліотеці Кіровоградського національного університету з 2003 року завдяки автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі ІРБІС ведуться Бази даних Електронного каталога:

 • БД Книги ( майже 3,5тис. записів) - це БД, до якої входять усі нові надходження, та каталогізується література, що вже зберігається в усіх відділах бібліотеки, поповнюється майже щодня;
 • БД Періодичних видань (343 назви журналів) - БД, в якій каталогіуються, реєструються періодичні видання ;
 • БД Довідково-бібліографічний опис ( 4 тис. записів) - БД в якій ведеться аналітичний опис статей з періодичних видань;
 • БД Співробітники та викладачі КНТУ - де налічується 250 праць наших викладачів;
 • БД Методичні вказівки (270 записів);
 • БД "Медіа" - ведеться з 2004 року, включає в себе CD-rom диски та касети;
 • Та інші допоміжні бази.

На протязі 2004 року ці бази поповнялися новими записами, піддавалися корегуванню. Розвитку інформаційної культури студентів сприяє вивчення "Основ бібліотечних знань та бібліографії". В КНТУ з вересня 2004 року до цього курсу включено навчання студентів навичкам роботи з Базами даних Електронного каталога. Перші ж заняття показали зацікавленність студентів в отриманні саме таких знань і дуже змінило їх ставлення до бібліотеки. Було б цікаво включити до такого курсу і огляд інформаційних ресурсів Інтернет, навички користування ним. Ресурси, що пропонує мережа Інтернет значні та різноманітні. Знайомство з ними поглибить і розширить знання студентів і випускників, виробить потребу у спеціалістів постійно слідкувати за розвитком науки і виробництва галузі, що сприятиме ефективності їх роботи.

З січня 2005 року бібліотека КНТУ вступила до Центрального українського корпоративного каталогу (ЦУКК), який ведеться на базі обласної наукової бібліотеки ім..Чижевського. Ведення БД Довідково-бібліографічного опису з аналітичними описами статтей і спільне використання цих ресурсів університетськими бібліотеками, є приорітетним, бо саме періодичні видання найбільш оперативно повідомлюють про новітні технології та досягнення в тій чи іншій сфері людської діяльності. Спільне використання ресурсів не лише підвищить поінформованість читачів, а й дозволить бібліотекам більш ефективно використовувати свої інтелектуальні ресурси.

ІРБІС

З 2002 року бібліотека КНТУ почала працювати з Бібліотечною програмою "Ірбіс", створювати свій власний електронний каталог. Наші студенти знають і напевно вже користувалися програмою "Ірбіс". Для цього в програмі існує так зване автоматизоване робоче місце "Читач". АРМ "Читач" представляє собою автоматизоване робоче місце кінцевого користувача Електронного каталогу бібліотеки і призначене для забезпечення доступу до баз даних Електронного каталогу для пошуку необхідної літератури (інформації) і формування замовлення на її видачу.

Можно виділити слідуючи основні характеристики АРМа "Читач":

 • Комфортний, дружній інтерфейс, розрахований на користувача, який не володіє ніякими спеціальними знаннями;
 • Облік різних уровнів підготовки користувача: один и той же результат може бути досягнутий як шляхом виконання послідовності найпростіших операцій, розрахованих на некваліфікованого користувача, так і за рахунок виконання однієї операції, розрахованої на підготовленого користувача;
 • Присутність широкого спектру пошукових засобів, які забезпечують швидкий (щляхом прямого доступу через словники) пошук в БД Електронного каталогу по всіх основих елементах бібліографічного опису та їх сполученнях;
 • Можливість роботи з декількома базами даних, що складають Електронний каталог;
 • Наявність автоматичної технології формування заказу на видачу літератури.

Звичайно ж наші бібліографи надають кваліфіковану допомогу та консультації щодо пошуку в електронному каталозі, та відносно необхідних баз даних.

Правила користування АРМом "Читач"
(Iнформацiйна система IРБIС)

АРМ "Читатель" представляє собою робоче місце користувача Електронного каталогу і призначений для пошуку, перегляду/друку відшуканощ інформаціщ та формуванню замовлень підібранощ літератури.

Інформаційна система ІРБІС створена в Державній публічній науковій бібліотеці Росіщ і тому терміни подаються російською мовою - мовою оригіналу.

Відкрийте вікно АРМ "Читателя", двічі натиснувши на ньому лівою кнопкою миші. Відкриється сторінка ПОИСК і з'явиться віконце Регистрация читателя, зареєструйтесь, проставивши №222, поки що єдиний для всіх читачів, далі натисніть на кнопку Начать работу. Якщо з'явиться віконце, що Ви боржник і т.д., тисніть ОК.

Виберіть базу даних, з якою будете працювати в меню База данных.

Далі виберіть в вікні Вид поиска потрібну компоненту таку як, Ключевые слова, або Автор, або Заглавие, залежно від того, що Ви будете шукати (Автор, якщо шукаєте статті чи підручники певного автора; Ключевые слова, якщо шукаєте певний зміст; Заглавие - назву книги, статті, закону і т.д.), це як пошук в систематичному чи алфавітному каталозі.

 1. Наберіть в вікні Ключ (внизу екрана) потрібну Вам назву або термін або прізвище автора. В вікні Словарь з'явиться перелік термінів, що відповідають введеному. Виберіть серед них потрібний і відмітьте його натиснувши двічі лівою кнопкою миші на потрібному рядку.
 2. Запит перейшов у віконце Текущий запрос. Термины запроса. Таким чином можна повторити декілька запитів, але не більше 8 разів.
 3. Коли запит сформовано, у полі Логика виберіть тип пошуку:
  И - щоб усі слова запиту були відшукані в одному джерелі;
  Или - щоб шукати джерела, що містять хоч одне слово із введених термінів запиту в різних документах. Наприклад, треба відшукати книги з терміном маркетинг досліджень - ставимо И, а наприклад, маркетинг і дослідження або фінанси і финансы - ИлиЛИ.
 4. Тепер натискайте Выполнить.
 5. В вікні Выполненные запросы та в рядку Найдено документов з'явиться результат виконаного запиту.
 6. Переходимо на площину ПРОСМОТР (зліва внизу), натискаючи на ній. З'явилась нова сторінка із списком відібраних джерел Список ответов. Якщо зробили один запит, то відібрані джерела будуть перед Вами, якщо декілька - то виберіть із меню Запрос, натиснувши на потрібному запиті. Перелік документів в вікні Список ответов спрощений, в один рядок. Щоб переглянути повний бібліографічний опис потрібного джерела двічі швиденько натисніть на ньому ліву кнопку миші. Повний бібліографічний опис з'явиться в вікні Полное описание. В вікні Список ответов відмітьте a потрібну літературу в квадратику біля потрібного джерела. Перелік відібраних книг чи статей відправте на Печать, де зможете роздрукувати на папері, записати в файл чи на дискету.
 


вгору


Copyright © 2004-2020 IОЦ. e-mail: