КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Науковi напрямки
Наукова дiяльнiсть
Напрямки
Науковi школи
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту


НАУКОВІ ШКОЛИ

В університеті діють 11 наукових шкіл.
 

Наукова школа: Технічне забезпечення раціонального землевикористання

Приоритетний напрямок - "Виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції". Основний напрямок робіт - підвищення технічного рівня грунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробітку грунту.

Наукова школа цього напрямку була створена в 1967 році.

Першим науковим керівником був проф. Комарістов В.Ю. Під його безпосереднім керівництвом працювали аспіранти - майбутні кандидати наук, професори, які надалі продовжили наукові дослідження - Петренко М.М., Сисолін П.В., Шмат К.I., кандидати наук Васильковський М.І., Косінов М.М., Шмат С.І., Хроліков В.М. та Прокопцев П.І. Зараз наукову школу очолює проф. Сисолін П.В. Під його керівництвом працюють 6 кандидатів наук, 4 викладачі-здобувачі, 3 аспіранти.

За час існування школи колективом кафедри були заключені десятки госпрозрахункових договорів та договорів про творчу співдружність з провідними науково-дослідними інститутами та великими підприємствами. На базі цих договорів були впроваджені десятки розробок більш досконалих робочих органів та конструкцій сільськогосподарських машин, в тому числі:
- саксаульна сівалка ССТ-3, яка була впроваджена у виробництво в 1970-75 рр.;
- вдосконалений висівний апарат до сівалки ССТ-12А, впроваджений у виробництво в 1972 р. з щорічним економічним ефектом 140000 крб.;
- вдосконалений висівний апарат сівалки кукурудзяної СКНК-6, впроваджений у виробництво в 1975 р. з економічним ефектом 80000 крб.;
- сівалка овочева СО-4,2 впроваджена у виробництво в 1979 р. з щорічним економічним ефектом 240000 крб. та інше.

За час існування наукової школи на розробки, виконані авторами школи, одержано більше 200 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За результатами проведених наукових досліджень надруковано близько 500 статей. 12 працівників кафедри успішно захистили кандидатські дисертації, чотири з них стали професорами.

В теперішній час колектив працює над розробкою всього комплексу сільськогосподарських машин для обробітку грунту, посіву, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, в тому числі над розробкою зернозбирального комбайна з обчісуванням колосків; культиватора-плоскоріза-щілиноріза універсального для основного обробітку грунту взамін полицевого; повітряно-решітного сепаратора зерна загального призначення (попереднє, первинне та основне очищення зерна).

В 2000 році колектив виконував завдання Державної програми виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільськогосподарської, харчової і переробної промисловості на 1998-2005рр., п.3.1.12; державного замовлення 3.00.11"Розроблення конструкції нової зернотукової сівалки ЗС-4,2 та технологічного оснащення для її серійного виробництва" згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2000 р. № 168, Регiональної науково-технічної програми "Агротехніка", господарчого договору з Кіровоградським ливарним заводом по випуску грунторозпушувачів ГРН-1,6 та ряду договорів про творчу співдружність За звітний період у виробництво впроваджене сімейство грунторозпушувачів ГРН-1,9, ГРН-2,9, ГРН-3,9, призначених для основного обробітку грунту, лущіння і культивації. Агрегати виготовляють Дарницький завод сільськогосподарських машин та ВАТ "Червона Зірка". В цьому ж році на ВАТ "Червона Зірка" впроваджена нова коробка передач до зернових сівалок, яка значно зменшує трудоємність переобладнання та підвищує надійність машини. Колективом розроблено:
- комплекси модулів до комбінованого зернозбирального агрегату з використанням серійних тракторів ХТЗ-120 і ХТЗ-160, які узгоджені з головними конструкторами ХТЗ та УкрЦВТ;
- принципово нова машина для очистки полів від листостеблових залишків після збирання соняшника та кукурудзи (НПС-3,9), на впровадження якої в обласному бюджеті на 2001 рік передбачено 34,0 тис. грн.;
- принципово нова начіпна двобарабанна обчісувальна машина для зернових культур (НОМ-4);
- комплекти різноманітних пристроїв до грунторозпушуючих знарядь.

Розроблені і передані на ВАТ "Червона Зірка" креслення нової зернотукової сівалки ЗС-4,2, яка зараз виготовляється для державних випробувань та документація на повітряно-решітний робочий орган для зерноочисних машин на ВАТ "Акустика".

Пройшли господарські випробування на площі 50 га Кіровоградської обласної дослідної станції дослідні зразки плоскорізних та щілинорізних робочих органів до культиватора КПЩ.

Завершується виготовлення дослідного зразка подрібнюючого пристрою до грунторозпушувачі та пристрою для закриття органічних добрив та рослинних решток.

В 2000 році колектив прийняв участь у міжнародній виставці"Агро-2000", де виставлялись чотири модифікації грунторозпушувачів конструкції КДТУ, виступили з доповідями на 4-х конференціях, опублікували 21 статтю. Знаходиться в друці підручник "Сільськогосподарські машини", т.1. Готується до друку другий том "Машини для збирання кормових та зернових культур".

Для публікації результатів наукових досліджень в університеті випускається фаховий загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин".

На базі цієї кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція, в роботі якої приймають участь вчені та виробничники України, Росії, Молдови, Білорусії.

Агрегат ГРН-2,9
Призначений для основного безполицевого обробітку грунту на глибину 27-30 см., лущіння грунту на глибину до 18 см і культивації на глибину 8-14 см, Виконує такі операції: підрізання скиби, інтенсивного його кришіння, подрібнення, вирівнювання поверхні грунту і часткового його ущільнення. Агрегатується з тракторами класу 30 кН моделей Т-150, Т-150К.

Технологія направленого обробітку грунту та вирощування сільськогосподарських культур

Використання такої технології забезпечує:
- повну ліквідацію проїзду сільськогосподарських агрегатів по посівних площах, що значно зменшує їх ущільнення та ерозію;
- зменшення витрат палива при обробітку грунту і вирощування сільськогосподарських культур на 15-20% завдяки проїзду коліс агрегатів по постійних смугах-коліях;
- підвищення продуктивності праці за рахунок зменшення кількості сільськогосподарських операцій по підготовці грунту до посіву;
- підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 20-25%.

Технологія забезпечується використанням постійних смуг-колій на полях для проїзду коліс тракторів і сільськогосподарських агрегатів. На нову технологію обробітку грунту одержане позитивне рішення.
 

Наукова школа: Розмірна обробка металів електричною дугою

Приоритетний напрямок Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології. Основний напрямок - процеси фізико-технічної обробки.

Рік створення 1973.

Керівник заслужений винахідник України, доктор технічних наук Носуленко В.І.

Результати роботи розроблено та впроваджено у виробництво принципово новий високоефективний спосіб електрофізичної обробки металів, що отримав назву розмірної обробки електричною дугою (скорочено РОД). Роботи виконуються госпрозрахунковою лабораторією "Розмірна обробка електричною дугою".

За результатами роботи опубліковано більше 150 наукових праць, отримано близько 50 авторських свідоцтв і патентів, захищено одну докторську дисертацію і три кандидатських дисертації.

Розроблено та впроваджено у виробництво різноманітні спеціальні та універсальні копіювально-прошивні верстати, ЕЕГ до металоріжучих верстатів та технологічні процеси РОД. Деякі з верстатів освоєні серійно, наприклад, універсальний копіювально-прошивний верстат "Дуга-8", а деякі з них є унікальними, наприклад, спеціалізований горизонтальний електроерозійний верстат "Дуга-13" для прошивання отворів діаметром 35 мм на глибину 2800 мм у валках каландрів продуктивністю до 100000 мм3/хв.

Загальний економічний ефект від впровадження цих розробок у виробництво склав 1 млн. 120 тис. крб. в цінах 1988 р.. Зазначені розробки нагороджено 8 медалями ВДНГ СРСР та УРСР.

На сьогодні в роботі приймають участь: 1 доктор технічних наук, 3 - кандидати технічних наук, 2 наукові співробітники, 3 аспіранти.

У звітному році в рамках наукової школи виконувалися науково-дослідні роботи згідно координаційного плану Міністерства освіти і науки України "Високоефективні технологічні процеси машинобудування" (Рішення науково-експертної ради з машинобудування та аерокосмічного комплексу від 23.12.1999р., Пр. № 9) та 4 договорів про творчу співдружність з ВАТ"Червона Зірка", ВАТ "Гідросила" та ЗАТ "Автоштамп". За результатами цих договорів розроблені і передані для впровадження: переносна електроерозійна прошивна машина моделі "Дятел", методичні рекомендації економічного обгрунтування по вибору оптимального способу виготовлення деталей із листового металу з використанням розділових операцій. (для всіх трьох підприємств). Опубліковано 7 статей, зроблено 7 доповідей, отримане одне позитивне рішення на патент, отриманий один диплом доктора наук. Над кандидатськими дисертаціями працюють 3 чоловіки, над докторською - один.

Переносна електроерозійна машина (ПЕМ) "Дятел"
ПЕМ "Дятел" призначена для високопродуктивної розмірної обробки електричною дугою отворів круглої, квадратної, шестикутної, прямокутної, трикутної та фасонної форм в деталях, які виготовлено із будь-якого електропровідного матеріалу поза залежністю від твердості, наприклад із загартованих сталей та твердих сплавів.

Вона має: ручний стежний привод, що дозволяє суттєво спростити її електричну та механічну частини; подвійну (зовнішню та внутрішню) герметизовану камеру оригінальної конструкції (захищено авторським свідоцтвом) що забезпечує надійність гідроізоляції робочої зони в момент її розгерметизації після закінчення процесу обробки; знімний гвинтовий механізм герметизації камери, що дозволяє прошивати і штучні (невеликі) заготовки, і великогабаритний листовий матеріал безпосередньо на підлозі цеху.

Електроерозійна голівка АМН-1 до настільного свердлильного верстата
Значно розширює технологічні можливості свердлильного верстата, перетворюючи його за 5 хвилин налагодження в електроерозійний верстат, а при необхідності, за ті ж 5 хвилин - знову у свердлильний. Для цього свердел заміняється електроерозійною голівкою.

Голівка призначена для прошивання наскрізних і глухих отворів різних перетинів, для виготовлення фасонних стрижнів і порожнин у деталях, як з конструкційних, так і важкооброблюваних сталей і сплавів, зокрема загартованих сталей і твердих сплавів, а також для випалювання залишків зламаних інструментів. Як джерела харчування електричним струмом використовуються звичайні зварювальні випрямувачі чи трансформатори. Робочою рідиною є вода з водогінної мережі. Інструментом є електроди з графіту, чавуна, сталі, міді і т.п. На головку отриманий патент України, заявка № 98020946 від 24.02.98. Підлягає патентуванню за рубежем.

Електроерозійний копіювально-прошивальний верстат АМ-1
Призначений для обробки фасонних поверхонь, виготовлення фасонних стрижнів і прошивання глухих і наскрізних отворів різних поперечних перерізів у деталях як з конструкційних, так і важко оброблюваних сталей і сплавів, зокрема, загартованих сталей, твердих сплавів і ін.

Мається дослідний зразок (серійний верстат "Дуга-8"), що пройшов всебічну промислову апробацію. На верстат АМ-1 отриманий патент України, заявка № 98020946 від 24.02.98. Підлягає патентуванню за рубежем.
 

Наукова школа: Надійність та ремонт с.-г. техніки

Приоритетний напрямок - Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології. Науковий напрямок досліджень - Розробка конструктивних технологічних та експлуатаційних заходів для підвищення надійності та довговічності сільськогосподарської техніки.

Створена на кафедрі у 1970р. д.т.н., проф. Тєрхуновим О.Г.

У наукових розробках по даному науковому напрямку приймали участь Черновол М.І., Наливайко В.М., Краснопольский І.І., Гусєв М.І., Коваленко П.А., Власенко М.В., Павлюк-Мороз В.А., Чабанний В.Я. Матієнко С.А.

З 1977р. науковою школою керує д.т.н., проф. Черновол М.І., який захистив дисертацію доктора технічний наук за темою "Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями" у 1992р. За ці роки в наукових розробках приймали і приймають активну участь к.т.н., доц. Мажейка А.І. (захистив дисертацію в 1989 році на тему "Технологія лазерного зміцнення при відновленні деталей сільськогосподарської техніки"), к.т.н, доц. Наливайко В.М. (тема дисертації "Відновлення деталей сільськогосподарської техніки електрометалевими покриттями на основі заліза з наступним вібронакочуванням -1993 р.), к.т.н., доц. Солових Є.К. (тема дисертації "Відновлення деталей сільськогосподарської техніки електролітичними полімерометалічними покриттями на основі міді", захистив у 1994р.), к.т.н., доц. Власенко М.В. (тема дисертації "Підвищення довговічності дизелів сільськогосподарських машин на стадії після ремонтної обкатки шляхом модифікування поверхонь тертя деталей триботехнічним методом", захистив у 1997р.), к.т.н, доц. Ауліна Т.М. (тема дисертації "Зміцнення деталей сільськогосподарської техніки лазерним легуванням при відновлення", захистила у 1997р.), к.т.н., доц. Солових А.Є. (тема дисертації "Відновлення бронзових втулок сільськогосподарської техніки нанесенням антифрикційних композиційних електролітичних покриттів на основі міді проточним способом", захистив у 1999р.), к.т.н. Варума Аріфа (тема дисертації "Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин газопорошковим наплавленням кераміко- металевих покрить", захистив у 1999р.), к.т.н. Сторожук М.В. (тема дисертації "Відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки лазерною наплавкою порошковими сумішами", захистив у 1999р.).У теперішній час, крім вказаних вище наукових працівників, продовжують працювати у даному напрямку Красота М.В., Крилов О.В., Шепеленко І.В., Щербина А.Н., Бевз О.В., Годунов В.А., Василенко І.Ф., Черкун В.В., Пешехонов А.Ю., Дубовик В.В. над докторськими дисертаціями працюють: Кулєшков Ю.В., Мажейка О.Й., Аулін В.В.

Наукові розробки впроваджені на Україні та в країнах СНД: в РТП м. Пінск, Могілевському ремонтному заводі (Білорусія), м.Алма-Ата (Казахстан), пгт Долинська Кіровоградської області, пгт Ольшанка Кіровоградської області, РМЗ ім. В.К.Таратути м. Кіровоград, Олександрійський АРЗ, Житомирський РМЗ, Новоград-Волинський РМЗ, КРаЗ (Україна).

Річний економічний ефект від впровадження наукових розробок по науковій школі складає біля 6 млн. грн .

Щорічно публікується біля 20 наукових статей, за 2000 рік випущено 1 підручник, 3 навчальних посібників та 5 монографій.

У 2000р. зроблено 17 доповідей на 7 міжнародних конференціях, прийняли участь в двох міжнародних виставках (Туніс, ОАЕ).

Технологічні процеси відновлення та зміцнення деталей гідравлічних приладів сільськогосподарської техніки за допомогою лазерного випромінювання, які розроблені під керівництвом Мажейка О.Й. прийняті для впровадження на АТ "Гідрокомплект" м. Кіровоград з очікуваним економічним ефектом біля 500 тис. грн.

Технологія відновлення колінчатих валів двигунів
В основу технології відновлення колінчастих валів двигунів тракторів, комбайнів, вантажних та легкових автомобілів покладено метод дугового напилення і контактного наварювання композиційних покриттів. Для реалізації технології проведена модифікація установки для контактного наварювання проволоки на зношені поверхні деталей, які відновлюються, підібрана номенклатура деталей для їх відновлення контактним наварюванням і газопорошковою наплавкою, відпрацьовані режими нанесення покриттів.

Колінчасті вали відновленні згідно розробленої технології, відповідають технічним умовам на їх ремонт. Запропонована технологія впроваджена на МП "Калита"

Технологічні процеси відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки.
Розроблені та впровадженні технологічні процеси відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки композиційними кераміко-металевими покриттями:
- шестерень гідронасосів електроімпульсним припіканням порошкових матеріалів;
- деталей типу "вал" контактним наварюванням стрічки або дроту;
- зміцнення деталей методом поверхнево-пластичного деформування;
- дуговим наплавленням під шаром флюсу;
- газополум'яневим напиленням;
- газопорошковим наплавленням.

Використання деталей, відновлених вищеназваними способами, показали, що їх довговічність підвищується багаторазово, крім того при відновлені деталей собівартість не перевищує 75% вартості нових, а використання матеріалів в 15-20 разів менше, ніж при виготовленні деталей. Технологічний процес відновлення шестерень гідронасосів типу НШ електроімпульсним припіканням металевого порошку впроваджений на ряді ремонтних підприємств. Технологічний процес відновлення контактним наварюванням деталей типу "вал" двигунів ЛМЗ-238 та автомобілів сімейства МАЗ - на Олександрійському АРЗ тощо.
 

Наукова школа: Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Приоритетний напрямок перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації системи зв'язку.

Два основні наукові напрямки - "Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва" та "Автоматизовані системи контролю, управління та захисту електроустаткування для підприємств агропромислового".

Рік створення 1980.

Започаткував наукову школу д.т.н., проф. Носов Г.Р. В теперішній час в напрямку автоматизації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва працює колектив кафедри "Автоматизація виробничих процесів", науковий керівник к.т.н., проф. Пащенко В.Ф. та з 1990р. в напрямку "Автоматизовані системи контролю управління та захисту електроустаткування для підприємств агропромислового" колектив кафедри "Програмного забезпечення", науковий керівник заслужений діяч науки України, д.т.н., проф. Сидоренко В.В.

Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва
З початку заснування школи колективом розроблені: пристрій автоматизованого керування зважуванням мобільних засобів доставки вантажів (кормів), автоматизований пристрій обліку продуктивності дійної череди, пристрій автоматизованого керування процесом доїння, пристрій ідентифікації параметрів транспортних засобів технологічних процесів, пристрій автоматичного виміру температури молока, електронні мобільні ваги, автоматичний пристрій ідентифікації великої рогатої худоби, автоматизований пост нормованої годівлі та ін.

В 2000р. за даним напрямком працювали 23 викладачі, із них14 к.т.н. та 3 аспіранти.

Електронні мобільні ваги
Ваги призначені для зважування об'єктів в динаміці. При цьому необхідна границя вимірювання визначається номінальними навантажуваннями силовимірних датчиків.

Завдяки високому ступеню заглушення динамічної перешкоди ваги можуть бути використані з будь-яким видом платформи або силовимірної частини, наприклад, кранові.

Прохідні ваги, які використовуються для зважування тварин в динаміці показали їх високу надійність, зручність в експлуатації, при цьому похибка не перевищує 1%.

Можлива область застосування - зернопереробна, вугільна промисловість тощо.

Пристрій автоматичного управління завантаженням мобільних засобів доставки вантажів.
Пристрій призначений для автоматизації управлінням зважування мобільних засобів доставки вантажів на ваговимірювальних пунктах, обладнаних автомобільними вагами РС-10 та РС-30.

Пристрій забезпечує автоматичну реєстрацію маси транспортного засобу; ручне введення і реєстрацію номера транспортного засобу і шифру (виду) вантажу; керування рухом транспортних засобів через ваговимірювальний пункт; відмітку шляхового листа водія транспортного засобу; передачу інформації центральний диспетчерський пункт і її документовану реєстрацію.

Пристрій достатньо просто монтується, надійний в експлуатації.

Область застосування - зернопереробна, будівельна промисловість тощо.
 

Наукова школа: Автоматизовані системи контролю, управління та захисту електроустаткування для підприємств агропромислового комплексу.

Результати роботи Розроблена та впроваджена у виробництво автоматизована система управління технологічними процесами обробки та збереження зерна на зернозберігаючих підприємствах. Впроваджена на Кіровоградському комбінаті хлібопродуктів №2. У 2000р. проводилось впровадження на Кіровоградському комбінаті хлібопродуктів №1.

За результатами роботи опубліковано близько 20 наукових праць, отримано 6 авторських свідоцтв і патентів, захищена одна кандидатська дисертація.

Розроблено та впроваджено у виробництво автоматизовану систему контролю параметрів зернозбиральних агрегатів (комбайн "ЛАН").

Загальний економічний ефект від впровадження цих розробок у виробництво склав 5 млн. 452 тис. крб. в цінах на 1990 р.

На теперішній час ведуться роботи по створенню інтелектуальної системи управління електродвигунами при випадкових навантаженнях. Запланований результат - 1 докторська дисертація та 2 кандидатські дисертації.

На сьогодні в роботі по різним напрямкам приймають участь доктор технічних наук (1), кандидати технічних наук (3), аспіранти (5).

Система для автоматизації технологічних процесів елеватора
Розроблена уніфікована система на основі керуючих мікрозасобів обчислювальної техніки, яка дозволяє реалізувати оптимальні умови збереження зерна, управління устаткуванням зерноочисних агрегатів, сушильними комплексами, поточно-комплексним агрегатами, різними механізмами елеватора.

Система впроваджена на елеваторах хлібопродуктів.
 

Наукова школа: Точність технологічних систем обробки металів тиском

Приоритетний напрямок розвитку науки і техніки - Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології.

Наукова школа започаткована в 1978р.

Науковий керівник - к.т.н., доц. Качанов А.П.

Основній напрямок роботи - теоретичні та експериментальні дослідження параметрів точності технологічних систем обробки металів тиском., в тому числі:
- розробку системних методів для створення прецизійних автоматизованих технологічних комплексів;
- розробку і дослідження технологічних способів і пристроїв підвищення точності і якості штампованих виробів;
- розробку нового типу обладнання з вбудованою системою компенсації похибок пресів;
- розробку і дослідження механічних систем компенсації з метою одержання прецизійних виробів на звичайному універсальному устаткуванні та підвищення стійкості штампового оснащення.

За період дії наукової школи одержано 26 авторських свідоцтв та три патенти. Опубліковано дві монографії і біля 100 статей. Захищена одна кандидатська дисертація. Підготовлені до захисту одна докторська та три кандидатські дисертації. З період діяльності школи виконувалися господарчі договори з трьома науково-дослідними інститутами та 20 заводами України та СНГ.

В 2000році в роботі школи приймали участь :1 докторант, 5 аспірантів, три доценти та 20 студентів. Виконується господарче замовлення для Сальського ЗАТ КПО (Росія) та підготовлено три протоколи намірів з підприємствами Москви, Тули та Нижнього Новгорода. Опубліковано 4 статті .Прийняли участь у трьох конференціях.

Система компенсації та контролю точності штампової оснастки та устаткування.
Система направлена на підвищення довговічності штампів і одержання методами штамповки особливо точних деталей. Для цього розроблені механічні компенсатори похибок схеми "пресштамп", які дозволяють підвищити в 2-3 рази строк служби штампів при використанні цих компенсаторів на відкритих і закритих пресах, а також в 1,5-2 рази підвищити точність штампованих деталей. Компенсатори використовуються на пресах з С-подібною формою станини, що мають зусилля від 80-до 1600 кН. Крім того розроблена система контролю точності пресів під навантаженням дозволяє своєчасно робити їх підналадку.

Система компенсації та контролю захищена рядом авторських свідоцтв, є "ноу-хау.

Системи та ряд засобів технологічного забезпечення для пресів впроваджені на багатьох підприємствах, в тому числі на Знам'янському заводі "Пуансон", Вінницькому НДі "Гелій", п/с Р-6500 м. Нижній Новгород. ВО "Пресмаш" м. Таганрога, завод "Прилад" м. Бендери тощо.
 

Наукова школа: Робототехніка та гнучке автоматизоване виробництво

Створена на кафедрі "Технологія машинобудування" у 1978 році доктором технічних наук, професором Павленко І.І. З 1980 р. по 1990 р. наукові дослідження школи виконувались в межах Всесоюзної комплексно-цільової програми "Роботи і робототехнічні системи".

Основна мета виконуваних досліджень - розробка теоретичних основ розрахунку та проектування конструкцій промислових роботів та елементів гнучкого автоматизованого виробництва. На їх основі виконана розробка декількох конструкцій промислових роботів та великої кількості їх модулів.

Промислові роботи РЦ5-Г10 та РЦ6-П10 демонструвались на ВДНГ УССР, де були відзначені дипломами. Результати розробок впроваджені на Кіровоградському заводі "Друкмаш", Смілянському радіоприладобудівному заводі та інших підприємствах. Деякі розробки кафедри знайшли широке використання в серійно виготовлюваних конструкціях промислових роботів, які впроваджені на багатьох підприємствах:
Промисловий робот РЦ5-Г10.
Промисловий робот РЦ6-П10.

За результатами досліджень опубліковано більше ста наукових праць, отримано шістнадцять авторських свідоцтв, захищено одна докторська дисертація, видано три навчальні посібника (Павленко І.І. Промислові роботи. Кіровоград, 1997.-75 с.; Павленко І.І. Структура промислових роботів. Кіровоград, 1998.-97с.; Павленко І.І. Рухові характеристики промислових роботів. Кіровоград, 2000.-122с.).

В теперішній час по науковому напрямку працюють один доктор технічних наук, один кандидат технічних наук, три аспіранта, п'ять магістрів.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: