КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Науковi напрямки
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту


ДОКТОРАНТУРА

З метою удосконалення системи освіти та задоволеня потреби у висококваліфікованих фахівцях у КНТУ впроваджено докторантуру.

Докторантуру закінчили 6 доцентів, кандидатів наук, докторську дисертацію захистив випускник докторантури, завідувач кафедри металорізальних верстатів та систем В. А. Крижанівський.

Докторантура в університеті відкрита у 1995 році за слідуючими науковими спеціальностями:
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
05.13.07 Автоматизація технологічних процесів
08.09.01 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: