КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Науковi напрямки
Науковi конференції
Аспiрантура
Докторантура
Дисертацiйна рада
Видавнича дiяльнiсть
Новини
Карта сайту


АСПІРАНТУРА

З метою удосконалення системи освіти та задоволеня потреби у висококваліфікованих фахівцях у КНТУ впроваджено аспірантуру.

Аспірантура починає свою історію з 1989 р. Навчання здійснюється як за денною формою, так і без відриву від основної роботи. За 14 років роботи підготовлено більше 150 фахівців за 12 науковими спеціальностями. Щорічно до аспірантури приймається 25-28 осіб, в основному з випускників магістратури, 90% яких мають дипломи з відзнакою. За останні п'ять років в університеті захистили кандидатські дисертації 38 чоловік.

Університет здійснює підготовку фахівців як для України, так і для зарубіжних країн. Вісім випускників-іноземців успішно захистили кандидатські дисертації і отримали дипломи докторів філософії з технічних наук. До наукового керівництва аспірантами залучено понад два десятки кандидатів наук нашого університету та провідних наукових центрів України.

За роки існування аспірантури 77 випускників підготували й захистили кандидатські дисертації.

Підготовка аспірантів проводиться за 12 науковими спеціальностями:
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
05.05.04 Машини для земляних та дорожніх робіт
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
05.13.07 Автоматизація технологічних процесів
05.16.04 Ливарне виробництво
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
06.01.09 Рослинництво
08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
08.09.01 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: