КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
МТФ
Кафедра ТМ
Кафедра МВС
Кафедра ОМТ
Кафедра МЛВ
Кафедра ПЗ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кафедра "Технологія машинобудування" - є однією з перших випускаючих кафедр, яка створена у Кіровоградському державному технічному університеті в 1962 році. Студенти кафедри отримують якісну підготовку з питань розробки сучасних технологій, обладнання (в тому числі з програмним керуванням) пристроїв та інструментів, промислових роботів, організації та економіки виробництва тощо.

З урахуванням сучасних вимог розвитку виробництва на базі спеціальності відкрита підготовка за спеціалізацією "Комп'ютерне проектування та виробництво в машинобудуванні", що забезпечує поєднання загально-інженерної та технологічно-виробничої підготовки з широким використанням комп'ютерної техніки при проектуванні різних машин і виробів, виконанням інженерних, економічних та інших розрахунків, з вивченням різних мов програмування. Випускники кафедри працюють інженерами, технологами, програмістами, керівниками організацій та виробництв, науковими співробітниками в проектних і дослідних організаціях, викладачами вищих навчальних закладів тощо. Найбільш відомі з них: Саінсус О.Д. - голова правління ВАТ "Червона Зірка"; Никитенко С.В. - начальник департаменту МВС України; Штутман П.Л. - голова наглядової ради ВАТ "Гідросила"; Колотуха С.В. - заступник голови обласної державної податкової адміністрації; Джулай В.О. - голова Знам'янської міської ради; Шевченко А.О. - начальник Кіровоградського Центру стандартизації; Фляга О.П. - заступник начальника обласного управління МВС України та інші.

Кафедра технології машинобудування, спільно з кафедрою автоматизації виробничих процесів, готує фахівців за спеціальністю "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка".

Лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням, верстатами з програмним керуванням, роботами, комп'ютерною технікою та сучасним програмним забезпеченням.

На кафедрі працює 10 викладачів, з них: 1 - доктор технічних наук, професор; 5 - кандидатів наук, доцентів; 2 - викладачі, 2 - асистенти; 3 - аспіранти.

Викладачами кафедри видано 10 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, понад 200 методичних вказівок для лабораторних робіт та курсових і дипломних проектів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри пов'язані з розробкою прогресивних технологій, комп'ютеризованому їх проектуванню та вирішенню питань автоматизованої підготовки виробництва. Проектуванню конструкцій промислових роботів і елементів гнучкої та роторної автоматизації, розробці конструкцій та технологій виготовлення рульових механізмів автомобілів. За результатами наукових досліджень захищено одну докторську та 9 кандидатських дисертацій. Результати наукових досліджень впроваджені на багатьох підприємствах України.

Кращі випускники кафедри продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: