КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
Кафедра СГМ
Кафедра ЗЗ
Кафедра ЕОНС
Кафедра ХОЕ
Кафедра НГГ
Кафедра ІМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Матвєєв Кузьма Дмитрович
Завідувач кафедрою 
доцент, кандидат технічних наук

Кафедра сільськогосподарського машинобудування заснована у 1898 році в Харківському технологічному інституті (Харківський політехнічний інститут - ХПІ) і в повному вкладі в 1964 році була переведена до Кіровоградської філії ХПІ, де на її базі були закладені підстави для створення Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, згодом національного технічного університету. Кафедру в різні роки очолювали професори Комаристов В.Ю., Петренко М.М., доценти Шмат С.І., Сало В.М., Осипов І.М. У даний час завідувачем кафедри працює доц. Матвєєв К.Д.

На кафедрі працюють 23 викладачі, серед них 3 професори, 9 кандидатів наук, доцентів, два докторанти та 6 аспірантів.

Кафедра сільськогосподарського машинобудування готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів за спеціальностями "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" 8.090215 зі спеціалізацією "Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської техніки" 8.090215*, "Механізація сільського господарства" 8.091902 зі спеціалізацією "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції" 8.091902**. За цими спеціальностями здійснюється підготовка за денною і заочною формою навчання.

Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили проф. Сисолін П.В., проф. Комаристов В.Ю., проф., Заслужений працівник освіти України Петренко М.М., доценти Шмат С.І., Сало В.М., Матвєєв К.Д., Косінов М.М., Васильковський М.І., Прокопцев П.І., Тараненко В.І., Осипов І.М., проф. Шмат К.І., академік Свірень М.О.

Викладачі кафедри на всіх 6 факультетах читають курси вищої математики, фізики, спец. розділи фізики, математичного програмування, теорії ймовірностей та математичного програмування.

Кафедра має 12 лабораторій, які забезпечені сучасним обладнанням, персональними комп'ютерами, відеотехнікою, новими діючими лабораторними установками, комп'ютерні класи оснащені системами автоматизованого проектування машин.

З 1967 року на кафедрі діє наукова школа за пріоритетним напрямком - виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції. Основне спрямування робіт - підвищення технічного рівня грунтообробних та посівних машин; розробка нових технологій обробітку грунту, збирання зернових культур, створення нової техніки для очищення зерна. За час існування наукової школи одержано більше 400 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, надруковано близько 700 наукових статей, 16 працівників і аспірантів кафедри успішно захистили кандидатські дисертації, чотири з них стали професорами, для розширення наукової роботи в 1984 році відкрита галузева науково-дослідна лабораторія посівних машин, яку очолює проф. Петренко М.М. Кафедрою видано більше 10 підручників, у тому числі "Сільськогосподарські машини" в двох томах.

Для публікації результатів наукових досліджень випускається з 1970 р. фаховий загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник "Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин".

Кафедра є провідною організацією по апробації докторських і кандидатських дисертацій на Україні з спеціальності 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". При кафедрі діє аспірантура з цієї спеціальності, в якій продовжують навчатися кращі випускники магістратури. До наукової роботи широко залучаються студенти. Вони виступають щорічно на студентських науково-практичних конференціях університету, публікують наукові праці в збірниках та оформляють заявки на патенти.

З 2000 р. колектив кафедри працює над виконанням нових завдань Державних програм виробництва технологічних комплексів машин і устаткування.

За останні роки впроваджено у виробництво сімейство грунторозпушувачів типу ГРН, розроблені і впроваджені принципово нові зернотукові сівалки СЗ-3,6 і комплекси модулів до комбінованого збирального агрегату, обчісувальна машина для збирання зернових культур (НОМ-4), подрібнювач листо-стеблових залишків НПС-3,9, принципово нові зерноочисні машини та завантажувально-сепаруючий апарат, тощо.

Кафедра щорічно приймає участь в міжнародних виставках, автори робіт нагороджені медалями і дипломами, що засвідчує актуальність виконаних робіт На базі кафедри проводяться міжнародні науково-практичні конференції за участю українських і зарубіжних провідних спеціалістів та вчених.

Науковий потенціал кафедри, методичне та технічне забезпечення відповідають сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Адреса: Кіровоград, проспект Університетський, 8;
тел.(0522)597-416, 597-472
e-mail:

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: