КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
Кафедра СГМ
Кафедра ЗЗ
Кафедра ЕОНС
Кафедра ХОЕ
Кафедра НГГ
Кафедра ІМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Щербина Світлана Володимирівна
Завідувач кафедрою 
кандидат наук, доцент

Кафедра іноземних мов була створена у 1960 році.

На кафедрі працюють 23 викладачі, серед них 3 професори, 9 кандидатів наук, доцентів, два докторанти та 6 аспірантів.

Загально-наукова робота кафедри проводиться за темами: "Іноземні мови для професійних цілей", "Засоби активізації вивчення іноземних мов", "Оптимізація профільного програмного словникового складу".

Доцентами кафедри також проводяться наукові дослідження у галузях романо-германської філології та методики викладання іноземних мов у технічному ВНЗ. Кафедра здійснює пошук нових форм та методів навчання, які б забезпечували якісну підготовку спеціаліста, спроможного відповідати сучасним вимогам суспільства.

За час існування кафедри було підготовлено і надруковано 80 методичних вказівок та один підручник. Впроваджуються новітні комп'ютеризовані технології навчання англійської, німецької та французької мов, які дозволяють забезпечувати індивідуалізоване засвоєння студентами навичок та умінь іншомовної діяльності на основі віртуальної комунікативної практики в усіх її видах - аудіюванні, читанні, мовленні та письмі.

При кафедрі працює науково-методичний семінар "Сучасні дидактичні концепції в освіті".

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції, в роботі яких активну участь беруть як викладачі, так і студенти.

На кафедрі працює 22 педагога, три з яких - кандидати наук, доценти: Шкот І.Л., Москаленко М.М., Щербина С.В., три старших викладачі -Кравченко Г.С., Манько Т.А., Сотніченко Т.А.; 16 викладачів - Батіна Т.О., Головко І.О., Гребенюк В.О., Гречихіна Н.В., Заскальна О.В., Івашура О.М., Клименко Т.Г., Ліннікова О.І., Підоренко В.В., Сухенко В.А., Філіппова Л.В., Гавриленко О.М., Штомпель А.В., Яковлєва М.Л.; Висоцька О.С., Слатинський В.М., лаборант Бахмач З.М. та інженер-програміст Шелудяков О.С.

П'ять викладачів кафедри навчаються в аспірантурі: Рацул А.В., Костін В.А., Данілова К.О., Бобришева О.К., Яковлєва М.Л.

Кафедра веде підготовку спеціалістів, магістрів з іноземної мови, а також аспірантів до здачі кандидатського іспиту за такими спеціальностями:

 • 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти";
 • 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. виробництва";
 • 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи";
 • 05.16.04 "Ливарне виробництво";
 • 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів";
 • 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит";
 • 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит";
 • 08.09.01 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".

На кафедрі використовуються такі комп'ютерні програми:

 • Просулуховування англомовних аудіо-записів діалогів підручника "BusinessEnglish" та його фонетичних розділів.
 • Комп'ютерізовані лабораторні роботи по закріпленню пройденого матеріалу (VT2000, 11 розділів).
 • Виконання електроних тестів за пройденими темами "English Base" та "English Test".
 • Використання електроного англомовного словника Lingvo.
 • Виконання мультімедійної комп'ютерної програми "Everyday English in communication" (теорітичні відомості з прикладами, програми для запам'ятовування діалогів, англомовні діалогі, виконання різноманітних вправ).

Додаткові навчальні програми:

 • Тестування рівня загальної підготовки студента TOEFL та EnglishStudyRu;
 • Навчальний комплекс Diamond English;
 • Навчальний комплекс English Platinum;
 • Навчальний комплекс Golden English;
 • Навчальний комплекс Bussines English;
 • Електроний словник, що вимовляе кожне слово Alphabyte;
 • Електроний перекладач Promt;
 • Просуховування ціфрових записів (аудіотреків) з англійських та амеріканських художніх та документальніх кінофільмів.

  Адреса: Кіровоград, проспект Університетський, 8. ауд 320.;
  тел.(0522)59-75-45;
  e-mail:

  ^
  вгору


  Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: