КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
Кафедра СГМ
Кафедра ЗЗ
Кафедра ЕОНС
Кафедра ХОЕ
Кафедра НГГ
Кафедра ІМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ХІМІЇ ТА ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ

Пономаренко Ірина Пилипівна
Завідувач кафедрою 
кандидат хімічних наук, доцент

Кафедра створена у 1961 році у вигляді секції хімії. Має чотири лабораторії, дві препараторських, лекційну потокову аудиторію.Всі лабораторії обладнані сучасними приладами. 60 % співробітників кафедри мають вчені звання та ступені, ведеться інтенсивна видавницька діяльність : за два роки опубліковано більше 40 наукових праць.

СКЛАД КАФЕДРИ
хімії та основ екології

1. Пономаренко Ірина Пилипівна

- зав. кафедрою, кандидат хімічних наук, доцент

2. Волченко Михайло Федорович

- кандидат хімічних наук, доцент

3. Плотнікова Майя Терентіївна

- кандидат хімічних наук, доцент

4. Возна Надія Григоріївна

- старший викладач

5. Гришина Ера Олександрівна

- викладач

6. Волошина Віра Григоріївна

- завідуюча лабораторіями

7. Бровченко Анатолій Михайлович

- старший лаборант

8. Дойч Ірина Ігорівна

- старший лаборант

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів та магістрів з неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії майбутніх інженерів, екологів, агрономів.

Дисципліна "Основи екології" викладається студентам практично всіх інженерних та економічних спеціальностей. Науково - дослідна робота здійснюється за такими напрямками :

  1. Екологізація електрохімічних методів обробки поверхні металів. Розроблені електроліти блискучого холодного нікелювання із застосуванням неотруйних блискоутворювачів. Ця технологія дозволяє зменшити витрати електроенергії, реагентів та суттєво покращити санітарні умови праці. Розробник - Плотнікова М.Т.
  2. Високоефективна, бездефектна розмірна обробка твердих та магнітних сплавів із застосуванням інструменту на гальванічній зв"язці, нових технологічних середовищ на базі електрохімічних методів.

Розроблені технології є безвідходними і відповідають сучасним вимогам охорони навколишнього середовища.

Вказані технології захищені патентами та авторськими свідоцтвами, висвітлювалися на міжнародних конференціях та впроваджені у виробництво на 13-ти підприємствах України та Росії з підтвердженим економічним ефектом - 500 тис. у.о.

Розробники : Бровченко А.М., Пономаренко І.П., Волченко М.Ф., Возна Н.Г., Гришина Е.О.

Адреса : Кафедра хімії та основ екології, КНТУ,
пр. Університетський 8, м. Кіровоград, 25013.
Тел. 597403

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: