КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
Кафедра СГМ
Кафедра ЗЗ
Кафедра ЕОНС
Кафедра ХОЕ
Кафедра НГГ
Кафедра ІМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


ФАКУЛЬТЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Сало Василь Михайлович
Декан факультету,
кандидат технічних наук, доцент

Факультет сільськогосподарського машинобудування був створений у 1966 році і є одним із провідних в Україні з підготовки спеціалістів для вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, агропромислового комплексу та переробної промисловості.

На факультеті навчаються понад 800 студентів з України та інших країн світу.

Підготовка спеціалістів здійснюється за спеціальностями "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"; "Екологія та охорона навколишнього середовища"; "Механізація сільського господарства" зі спеціалізацією "Механізація зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"; "Агрономія".

Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим - четвертим рівнем акредитації. Підготовка фахівців проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом.

До складу факультету входять кафедри: сільськогосподарського машинобудування; екології та охорони навколишнього середовища; загального землеробства; нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки; загальної хімії та основ екології; іноземної мови.

Всі кафедри мають необхідну матеріально-технічну базу, технічні засоби для інтенсивного навчання, діючя стенди, сучасні комп'ютери та відеотехніку, нові науково-методичні розробки, підручники та навчальні посібники.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: