КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
Кафедра ЕРМ
Кафедра БДМБ
Кафедра ДМПМ
Кафедра ВМФ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

Якименко Сергій Миколайович
Завідувач кафедрою 
к.ф.-м.н., доцент

Кафедра вищої математики, як самостійна одиниця, була створена в 1963 році. Завідувачами кафедри були: Волошин Л.А.(1963р.), Райченко Л.М.(1963-64рр.), Скібіцький П.М.(1964-65рр.), Гусев М.О.(1966-77рр), Коротков В.П.(1977-85рр), Кунченко Ю.П.(1985-90рр.), Крамар В.М.(1990-94рр).

Кафедра фізики, як самостійна одиниця, була створена в 1964 році. Завідувачами кафедри були: Решетняк І.І. (1964-1967рр.), Авраменко В.І.(1967-82рр), Ковальчук В.І.(1982-87рр.), Воробейчик В.Я.(1987-92рр.), Дряпіко М.К.(1992-2003рр.).

Наказом № 37-К від 6.03.2003р. на базі кафедр вищої математики та фізики створено кафедру вищої математики та фізики, яку введено до складу факультету проектування та експлуатації машин. Завідувачем кафедрою призначено доц. Якименка С.М.

На данний час на кафедрі працює 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 4 старші викладачі, 3 викладачі, 3 асистенти.

Викладачі кафедри на всіх 6 факультетах читають курси вищої математики, фізики, спец. розділи фізики, математичного програмування, теорії ймовірностей та математичного програмування.

Кафедра забезпечена методичними вказівками з усіх дисциплін, контрольними питаннями і завданнями для практичних і самостійних занять. Викладачі кафедри мають пакети контрольних робіт, тестові завдання по кожному розділу вищої математики і фізики для проведення контрольних робіт, рубіжних контролів, заліків та екзаменів.

Викладачі кафедри проводять наукову роботу по таких напрямках: "Дослідження проблем викладання курсу вищої математики та фізики, його зв'язок з курсом елементарної математики та фізики", "Прикладні аспекти математики у вирішенні задач механіки та фізики", "Неруйнівні методи контролю у промисловості та сільському господарстві".

СКЛАД КАФЕДРИ
вищої математики та фізики

1. Якименко Сергій Миколайович

- зав. кафедрою, к.ф.-м.н., доцент

2. Онша Юрій Михайлович

- к.ф.-м.н., доцент

3. Личук Михайло Васильович

- к.ф.-м.н., доцент

4. Гончаров Валерій Володимирович

- к.ф.-м.н., доцент

5. Гуцул Василь Іванович

- к.т.н., доцент

6. Романова Людмила Іванівна

- ст.викл.

7. Слюсаренко Валентин Маркович

- ст.викл.

8. Черновол Олександр Семенович

- ст.викл.

9. Кривоблоцька Лариса Миколаївна

- викл.

10. Теленкова Оксана Григорівна

- асистент

11. Петровська Тетяна Василівна

- асистент

12. Шатських Юрій Олександрович

- асистент

13. Гончарова Світлана Яківна

- викл.

14. Сиволап Василь Єфремович

- ст. викл.

15. Ковальчук Володимир Іванович

- к.ф.-м.н., доцент

16. Воробейчик Василь Якович

- к. т. н., доцент

17. Михайлов Євген Георгійович

- к.ф.-м.н., доцент

18. Смірнова Тетяна Володимирівна

- викладач

19. Андрієнко Василь Григорович

- зав. лаб.

20. Сєдов Сергій Миколайович

- технік

21. Борецька Людмила Казимирівна

- ст. лаборант

22. Маліновська Олександра Василівна

- лаборант

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: