КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
Кафедра ЕРМ
Кафедра БДМБ
Кафедра ДМПМ
Кафедра ВМФ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН

Створена у 1968 році. Першим завідувачем був доц. Лагунов М.М. Завідувачами кафедри у різні роки були проф. Терхунов О.Г., доц. Дяченко В.Г., доц. Саловський В.С. Зараз її очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Черновол М.І.

За цей період був сформований науковопедагогічний колектив, достатня матеріально-технічна база. На кафедрі є 9 спеціалізованих лабораторій та комп'ютерних класів.

Підготовку спеціалістів проводять 30 викладачів, з них 4 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук, доцентів, старші викладачі, асистенти.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів проводиться за трьома спеціальностями: "Автомобілі та автомобільне господарство", "Технічний сервіс", "Технологія й устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій".

При проведенні занять на кафедрі використовують як промислове обладнання, зокрема зварювальне, діагностичне, так і установки, які розроблені вченими та аспірантами кафедри. Широко застосовується сучасна комп'ютерна техніка, тренажери.

На кафедрі працює аспірантура, проводиться наукова робота щодо дослідження підвищення надійності сільськогосподарських машин, транспортної техніки, якості технічного обслуговування та ремонту.

Колектив кафедри активно працює над виданням навчальної та наукової літератури. За останні роки видано 10 монографій, 20 підручників та навчальних посібників, отримано понад 300 патентів.

Гордістю кафедри є її випускники, серед яких: Черновол М. І. - голова Кіровоградськой обласної державної адміністрації, Заслужений діяч науки і техніки України, академік ІА України, д.т.н., проф., президент КДТУ; Моцний В.К. - заступник Міністра Кабінету Міністрів України; Білобровенко В.В., Мірошниченко В.І., Ковтун О.С. - голови райдержадміністрацій; Бахмач Є.С., Котиков Д.С., Ключка Л.О., Шмаєвич Л.І. - керівники виробничих об'єднань і підприємств; відомі в області бізнесмени: Володимирський М.Д., Гершман Г.М., Ніколаєнко В.Г., Тарасов С.Д. та інші.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: