КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
ФЕ
ФПЕМ
Кафедра ЕРМ
Кафедра БДМБ
Кафедра ДМПМ
Кафедра ВМФ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


ФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

Яцун Володимир Васильович
Декан факультету
член-кореспондент Академії інженерних наук України,
кандидат технічних наук, доцент

Факультет проектування та експлуатації машин було створено у 1996 році. Факультет готує фахівців за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання", "Технологія й устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій", "Промислове та цивільне будівництво" і спеціалізаціями "Технічний сервіс", "Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю".

До складу факультету входять кафедри: експлуатації та ремонту машин; будівельних, дорожніх машин та будівництва; деталей машин і прикладної механіки; вищої математики та фізики.

Кафедри факультету мають сучасну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки спеціалістів і магістрів, засвоєння робітничої професії, виконання науково-дослідної роботи з створення принципово нового покоління машин і підвищення їхнього технічного рівня із застосуванням персональних комп'ютерів та систем автоматичного проектування.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: