КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
Кафедра АВП
Кафедра ЕTС
Кафедра ОТПМ
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Федунець Анатолій Дмитрович
Завідувач кафедрою 
кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії в технічних науках

Кафедра веде підготовку фахівців інженерно-технічного та економічного спрямування, розвиваючи рівень їхніх професійних знань у напрямках формування алгоритмічного мислення, використання математичних методів, алгоритмів і програм для розв'язання задач прикладного змісту із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Кафедра використовує для занять 6 комп'ютерних класів по 10 комп'ютеризованих робочих місць у кожному з них, проводить навчання з 12 навчальних дисциплін, її співробітниками видано сотні наукових публікацій, оформлено десятки патентів на винахід, опубліковано десятки методичних вказівок, навчальних посібників, дві монографії, підручник.

СКЛАД КАФЕДРИ
обчислювальної техніки і прикладної математики

1. Федунець Анатолій Дмитрович

- зав. кафедрою, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії в технічних науках

2. Кушнір Григорій Андрійович

- доцент, кандидат технічних наук

3. Сторожевський Іван Михайлович

- доцент, кандидат технічних наук

4. Оришака Олег Володимирович

- доцент, кандидат технічних наук

5. Кислун Олег Андрійович

- старший викладач, кандидат технічних наук

6. Рибакова Людмила Володимирівна

- старший викладач

7. Пояркова Неля Григорівна

- асистент

8. Берневек Тамара Павлівна

- асистент

9. Лисенко Володимир Миколайович

- асистент

10. Лук'яненко Лілія Петрівна

- асистент

11. Коптєва Людмила Іванівна

- асистент

12. Марченко Костянтин Миколайович

- старший викладач, кандидат технічних наук

13. Свяцький Володимир Вячеславович

- асистент

14. Тиченко Олег Олексійович

- завідувач лабораторією

15. Іванов Сергій Степанович

- навчальний майстер

16. Хісамутдінов Фахрутдін Саляхович

- лаборант

17. Філіпенко Олександр Олександрович

- технік

18. Лагута Ігор Анатолійович

- технік

Напрямок наукової роботи:

розробка науково-методичних основ аналізу й синтезу об'єктів та систем з використанням методів прикладної математики, можливостей математичного моделюваня, комп'ютерних технологій обробки інформації, зокрема:

  • структурно-параметрична оптимізація організаційно-технічних систем,
  • проектування постачальних пристроїв для завантаження сипких матеріалів у закриті ємності,
  • дослідження систем з нечіткими характеристиками,
  • дослідження фізико-механічних властивостей пористих матеріалів,
  • оптимізація параметрів та режимів роботи механізмів для риття траншей,
  • ідентифікація стану біологічних об'єктів,
  • розпізнавання об'єктів.
Список методичних видань та посібників
^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: