КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
Кафедра АВП
Кафедра ЕTС
Кафедра ОТПМ
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Кафедра веде підготовку фахівців за напрямком "Електротехніка", спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання" та спеціалізацією "Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці". Кафедра проводить наукові дослідження з проблеми "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології". Викладачами та співробітниками кафедри з даної проблеми опубліковано понад 300 статей, отримано 30 авторських свідоцтв, опубліковано одну монографію.

Кафедра створена в 1975 році. На кафедрі працює 14 викладачів, з них: 1 професор; 8 кандидатів наук, доцентів; два старших викладачі та три асистенти. Викладачами кафедри видано два навчальних посібники, понад сто методичних вказівок до лабораторних робіт, практичних занять, курсового та дипломного проектування.

Для навчання є потрібна база: 20 лабораторій, навчальний полігон, філія у ВАТ "Кіровоградобленерго", комп'ютерний клас, обладнаний сучасними персональними комп'ютерами.

До складу кафедри входить секція електротехніки та мікроелектроніки. На секції в даний час працює 8 осіб, викладачі здійснюють підготовку студентів денної та заочної форм навчання з 9 дисциплін, які передбачені навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів різних спеціальностей. Викладання дисциплін секції здійснюється на всіх технічних спеціальностях факультетів університету.

Співробітники секції виконують науково-дослідну роботу за темами електротехнології і автоматизації виробничих процесів. Викладачами секції опубліковано понад 150 наукових праць, отримано 20 авторських свідоцтв і патентів. Студенти III-V курсів беруть участь у науково-дослідних роботах кафедри. Виступають з доповідями на науково-технічних конференціях. Кращі наукові роботи студентів надсилаються на Всеукраїнські конкурси, серед яких є відзначені дипломами і-іі ступенів. Студенти спеціальності протягом ряду років беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах і займають призові місця.

Випускники кафедри вносять великий вклад у розвиток економіки України. Серед них: Компанієць В.О. - перший заступник голови облдержадміністрації; Осадчий Є.Б. - заступник голови облдержадміністрації; Янішевський М.П. - технічний директор ВАТ "Кіровоградобленерго"; Стрюченко О.М. - фінансовий директор ВАТ "Кіровоградобленерго"; Шерстюк В.В. - начальник служби підстанцій ВАТ "Кіровоградобленерго"; Райкович А.П. - голова правління ВАТ "Птахокомбінат"; Гурецький В.Й. - директор АТ "Фабрика діаграмних паперів" (м.Олександрія); Плєшков П.Г. - завідувач кафедри "Електротехнічні системи" КДТУ, голова Кіровоградського відділення Української асоціації інженерів-електриків, доцент, кандидат технічних наук та інші.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: