КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


ФАЕП
Кафедра АВП
Кафедра ЕTС
Кафедра ОТПМ
ФЕ
ФПЕМ
ФСГМ
МТФ
ФПСЗК
ФППС
Новини
Карта сайту


КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Створена у 1972 році для централізованої організації підготовки студентів всіх технічних спеціальностей з автоматизації виробничих процесів, обчислювальної техніки та електропостачання підприємств. З 1977 року кафедра стає випускаючою з підготовки спеціалістів з автоматизації сільськогосподарського виробництва. З 1979 року інтенсивно зростає матеріально-технічна база, поглиблюється методична робота та розширюються науково-дослідні роботи. Кафедра стає фундаментом для організації та відкриття самостійних кафедр "Обчислювальна техніка та прикладна математика" та "Електропостачання промислових підприємств", а також обчислювального центру університету.

Кафедра веде підготовку фахівців, як для України так і для зарубіжних країн з трьох спеціальностей. Спеціальність "Системи управління та автоматики". Фахівці спеціальності отримують кваліфікацію інженер-системотехнік і працюють інженерами з обслуговування сучасного електронного та комп'ютерного обладнання будь-якого призначення, на керівних посадах підприємств та науково-дослідних установ.

Спеціалізація "Комп'ютеризовані локальні системи і мережі перетворення та обробки інформації". Випускники професійно володіють новітніми методами і засобами перетворення та обробки і передачі інформації за допомогою локальних систем та мереж і працюють в різних галузях на посадах інженерів з автоматизації технологічних процесів, інженерів та керівників служб контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та інженерів-дослідників наукових та конструкторських організацій, комп'ютерних центрів і мереж, керівників обчислювальних центрів.

Спеціальність "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка". Випускники спеціальності отримують кваліфікацію інженер-системотехнік і працюють інженерами з обслуговування складного електронного обладнання, автоматичних ліній, комп'ютерів, як на підприємствах будь-якого профілю, так і на посадах наукових співробітників, інженерів- проектувальників, інженерів та керівників обчислювальних центрів, інженерів і керівників служб контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, начальників цехів.

Спеціальність "Автоматизація сільськогосподарського виробництва". Випускники спеціальності отримують кваліфікацію інженера-електрика. Вони працюють інженерами з обслуговування автоматичних систем сільськогосподарського призначення та інженерами на спеціалізованих агропромислових підприємствах, в управліннях сільського господарства, науково-дослідних інститутах та науково-дослідних лабораторіях.

Для підготовки таких фахівців кафедра повністю забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, в складі яких: 1 доктор, 3 професори, 17 кандидатів технічних наук, серед них 11 доцентів, 5 старших викладачів, 4 викладачі та 10 асистентів. В аспірантурі при кафедрі навчається 10 аспірантів.

Кафедра пишається своїми випускниками , серед яких: Сесмій О.О. - начальник сектору АППБ "Аваль"; Заботкін В.В. - заступник директора обласного управління статистики; Васильєв В.А. - начальник відділу автоматизованого обліку пенсійного фонду України; Мігель В.Й. - директор ДП "Диск-сервіс"; Віхрова Л.Г. - декан ФАЕП, доцент , к.т.н.; Ткаченко Р.П. - заступник декана ФАЕП, доцент, к.т.н. та інші.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: