КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Приймальна комiсiя
Правила прийому
Довiдки для абiтурiєнтiв
Пiдготовчi курси
Напрямки, спецiальностi
Платне навчання
Новини
Карта сайту


ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Підготовче відділення

З 1 вересня розпочинається прийом осіб із закінченою середньою освітою на денне підготовче відділення. Початок занять - з 1 листопада. Строк навчання - 8 місяців.

Випускники підготовчого відділення зараховуються на перший курс університету поза конкурсом. Вони користуються пільгами студентів, забезпечуються гуртожитком.

В кінці навчання вони складають випускні іспити.

Вступники подають особисто:
- заяву про вступ на підготовче відділення;
- документ про загальну середню освіту в оригіналі;
- медичну довідку за формою 086-У;
- 8 фотокарток розміром 3х4 см;
- копію трудової книжки (для тих, хто має стаж роботи);
- ідентифікаційний код.

За довідками звертатися в аудиторії 304, 304а.
Телефони: 59-74-67, 59-74-18.

 
Підготовчі курси

З метою кращої підготовки абітурієнтів до вступних іспитів при університеті працюють госпрозрахункові восьмимісячні, тримісячні та місячні підготовчі курси.

На підготовчі курси приймають випускників середніх навчальних закладів та учнів 11-х класів і випускних курсів училищ і технікумів. Початок занять на восьмимісячних курсах - з 1 жовтня, на тримісячних - з 1 березня, на місячних - з 20 червня. Заняття на восьмимісячних курсах проводяться три рази на тиждень за вечірньою системою, або за заочною формою. Заняття на місячних курсах тривають щодня. іногородні забезпечуються гуртожитком.

Навчання на курсах проходить з усіх дисциплін, що виносяться на вступні випробування.

Для зарахування на курси необхідно написати заяву та додати до неї квитанцію про оплату навчання.

За довідками звертатися в аудиторії 304, 304а.
Телефон: 59-74-67.

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: