КIРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


 
Слово ректора
Освiта
Факультети
Наука
Абiтурiєнту
Студенту


Приймальна комiсiя
Правила прийому
Довiдки для абiтурiєнтiв
Пiдготовчi курси
Напрямки, спецiальностi
Платне навчання
Новини
Карта сайту


ПЛАТНЕ НАВЧАННЯ

В університеті проводиться також навчання на договірних умовах з фізичними та юридичними особами.

Плата за навчання абітурієнтами 2005р.
Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Шифр

Спеціальність

Денна форма
(Вартість одного року навчання)

Заочна форма

3-х річний термін начання на базі кваліфікації "Молодший спеціаліст"
(Вартість одного року навчання)

6-и річний термін навчання
(Вартість одного року навчання)

7.050102*

Комп"ютерні технології в економічних системах (спеціалізація)

3000

2500

1800

6.050103

Міжнародна економіка

4100

2900

2400

8.050104

Фінанси

3800

2800

2200

8.050106

Облік і аудит

3800

2800

2200

7.050107

Економіка підприємства

3000

2500

1800

7.050108

Маркетинг

3000

2500

1800

8.050109

Управління персоналом та економіка праці

3000

2500

1800

7.050114

Оподаткування

3500

-

-

8.050201

Менеджмент організацій

3000

2500

1800

7.050206

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

3800

-

-

8.070801

Екологія і охорона навколишнього середовища

2500

2200

1200

8.070801*

Екологічний і природоохоронний менеджмент (спеціалізація)

2500

2200

1200

8.090202

Технологія машинобудування (спеціалізація "Комп"ютеризоване проектування та виробництво у машинобудуванні")

1800

2200

1200

8.090203*

Комп"ютеризоване проектування та дизайн верстатного обладнання (спеціалізація)

1700

2200

1200

8.090205

Обладнання ливарного виробництва

1400

2200

1200

8.090205*

Комп"ютерне проектування ливарного виробництва (спеціалізація)

1400

2200

1200

8.090205**

Обладнання для виробництва ливарних феросплавів (спеціалізація)

1400

2200

1200

8.090206

Обладнання для обробки металів тиском (спеціалізація "Комп"ютерне проектування та інженерний моніторинг систем обробки металів тиском")

1400

2200

1200

8.090214

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

1600

2200

1200

8.090215

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

1600

2200

1200

8.090215*

Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської техніки (спеціалізація)

1600

2200

1200

8.090258

Автомобілі і автомобільне господарство

2200

2200

1500

8.090603

Електротехнічні системи електроспоживання

2600

2200

1500

8.090603*

Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці (спеціалізація)

2600

2200

1500

8.090603**

Енергетичний менеджмент (спеціалізація)

2600

-

-

8.091401

Системи управління та автоматики

2600

2200

1500

8.091401*

Комп"ютеризовані локальні системи і мережі перетворення та обробки інформації (спеціалізація)

2800

2200

1500

7.091402

Гнучкі комп"ютеризовані системи та робототехніка

2700

2200

1200

7.091501

Комп'ютерні системи і мережі

3000

2200

1500

8.091502

Системне програмування

3000

2200

1500

8.091901*

Автоматизація сільськогосподарського виробництва (спеціалізація)

1900

2200

1200

8.091902

Механізація сільського господарства

1900

2200

1200

8.091902*

Технічний сервіс (спеціалізація)

1900

2200

1200

8.091902**

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (спеціалізація)

1900

2200

1200

7.092101

Промислове та цивільне будівництво

2200

2200

1200

7.092101*

Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю (спеціалізація)

2200

2200

1200

8.092303

Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

1400

2200

1200

8.130102

Агрономія

1900

1700

1200

8.130102*

Агрономічний менеджмент (спеціалізація)

1900

1700

1200

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проводиться навчання спеціалістів та магістрів.

Плата за навчання магістрів і спеціалістів в 2005/06 н.р.
(вартість одного року навчання)

Шифр

Спеціальність

Денна форма

Заочна форма

Спеціалісти на базі кваліфікації "Бакалавр"

Магістри

Спеціалісти

Магістри 6-7 курс

6 к.

3 к. - СК

Студ. КНТУ

Студ. з інш. навч. закл.

5 курс на базі квал. "Бака
лавр"

6 курс на базі квал. "Спеці
аліст"

Студ. КНТУ

Студ. з інш. навч. закл. на базі квал. "Бака
лавр"

7.050102*

Комп"ютерні технології в економічних системах (спеціалізація)

2730

3550

-

1272

1780

1700

-

6.050103

Міжнародна економіка

3970

4830

-

1710

2400

2350

-

8.050104

Фінанси

3700

4830

5000

1560

2180

2080

4000

8.050106

Облік і аудит

3700

4830

5000

1560

2180

2080

4000

7.050107

Економіка підприємства

2730

3550

3800

1272

1780

1700

3100

7.050107*

Правове регулювання економіки підприємства (спеціалізація)

3970

-

-

1760

-

-

-

7.050108

Маркетинг

2730

3550

-

1272

1780

1700

-

8.050109

Управління персоналом та економіка праці

2730

3550

3800

1272

1780

1700

3100

8.050201

Менеджмент організацій

2730

3550

3800

1272

1780

1700

3100

8.000007

Адміністративний менеджмент

-

-

3500

-

-

-

3300

8.070801

Екологія і охорона навколишнього середовища

2010

2880

3000

900

1260

1560

2200

8.090202

Технологія машинобудування

1510

1890

1900

780

1090

1560

1420

8.090203

Металорізальні верстати та системи

1260

1800

1800

780

1090

1560

1420

8.090205

Обладнання ливарного виробництва

1070

1440

1440

780

1090

1560

1420

8.090206

Обладнання для обробки металів тиском

1070

1440

1440

780

1090

1560

1420

8.090214

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

1260

1800

1800

780

1090

1560

1420

8.090215

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

1260

1800

1800

780

1090

1560

1420

8.090258

Автомобілі і автомобільне господарство

2010

2880

2900

900

1260

1560

2200

8.090603

Електротехнічні системи електроспоживання

1430

2140

2200

780

1090

1560

1500

8.090603*

Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці (спеціалізація)

1760

2520

-

780

1090

1560

-

8.091401

Системи управління та автоматики

1510

2140

2200

780

1090

1560

1500

8.091401*

Комп"ютеризовані локальні системи і мережі перетворення та обробки інформації (спеціалізація)

2010

2880

-

900

1260

1560

-

7.091402

Гнучкі комп"ютеризовані системи та робототехніка

1640

2330

-

900

1260

1560

-

7.091501

Комп'ютерні системи та мережі

2650

3390

-

900

1260

1560

-

8.091502

Системне програмування

2650

3390

3400

900

1260

1560

2200

8.091901*

Автоматизація сільськогосподарського виробництва (спеціалізація)

1430

2140

2200

780

1090

1560

1420

8.091902

Механізація сільського господарства

1260

1800

1800

780

1090

1560

1420

8.091902*

Технічний сервіс (спеціалізація)

1260

1800

-

780

1090

1560

1420

8.091902**

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (спеціалізація)

1260

1800

-

780

1090

1560

-

7.092101

Промислове та цивільне будівництво

1200

1440

-

780

1090

1560

-

8.092303

Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

1070

1440

1440

780

1090

1560

1420

8.130102

Агрономія

1260

1880

1900

860

1200

900

1530

^
вгору


Copyright c 2004 IОЦ. e-mail: